Deze patiënteninformatie is afgeleid van de informatie uit een kwaliteitsstandaard. Een kwaliteitsstandaard is een document waarin staat beschreven hoe artsen en andere zorgverleners hun zorg moeten verlenen. Maar de informatie in een kwaliteitsstandaard is vaak erg technisch en in vaktaal geschreven. Ook staat in een kwaliteitsstandaard niet alle informatie waar patiënten behoefte aan hebben.

Het doel van de patiënteninformatie is om patiënten op een begrijpelijke manier te informeren over de inhoud van deze kwaliteitsstandaarden. In de patiënteninformatie wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen van patiënten. De antwoorden worden opgesteld met de informatie uit een kwaliteitsstandaard en waar nodig aangevuld met informatie uit andere bronnen. Met deze patiënteninformatie kunnen patiënten zich beter voorbereiden op en meedenken over de behandeling.

De patiëntenorganisatie en beroepsorganisatie(s) van medisch specialisten hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van deze patiënteninformatie.